Gør teksten større
Gør teksten mindre
Udskriv
Hvad gør man, hvis naboen er vred over éns kat

- og hvad må naboen gøre?

Mange mennesker opfatter katten som et dyr, der skal have mulighed for at strejfe helt frit omkring til forskel fra andre husdyr som f.eks. hunden. Derfor opstår der ind imellem nabostridigheder pga. ejerkatte, der opholder sig, hvor de ikke er ønskede. Måske afsætter de spor på naboernes biler eller besørger i deres bede.

Ifølge loven om mark- og vejfred er det katteejerens pligt at holde sin kat inde på egen grund, ligesom man også skal holde køer, heste, får osv. på sin egen grund. Katten indtager ikke en særstilling i fht. andre dyr (§1). Mark- og vejfredsloven er en gammel lov, der sigter på landbrugsdyr, men den gælder også for katte og andre kæledyr.

Bestemmelserne i loven kan derfor virke voldsomme, men som ejer af fritløbende katte, skal man være opmærksom på, at det er de gældende regler, hvor urimelige de end måtte forekomme. Læs lovteksten her.

En grundejer har med loven om mark- og vejfred i hånden ret til at fjerne en uønsket ejerkat fra sin grund, hvis han/hun senest 24 timer i forvejen har underrettet katteejeren om, at katten vil blive fjernet, hvis den fortsat opholder sig på grunden (§5, §6, §9). Grundejeren kan aflevere katten til et internat eller til politiet. Som loven er udformet, har grundejeren faktisk lov til at sælge katten eller ligefrem lade den aflive, hvis han/hun finder den på sin grund, efter at katteejeren er blevet advaret herom inden for det sidste år (§9,14). Heldigvis er det de færreste grundejere, der vil gå så langt, men for kattens skyld og for at undgå nabostridigheder, er det vigtigt, at man gør, hvad man kan for at forhindre, at naboer eller andre ser sig gale på ens kat.

Først og fremmest er det vigtigt, at katten er neutraliseret, så man undgår uønskede killinger, kattejammer og slagsmål. Endvidere vil katten strejfe mindre og for hankattens vedkommende ophøre med at strinte for at afmærke territorium, når den er neutraliseret.

Opstår der alligevel naboproblemer, kan det blive nødvendigt at indhegne sin grund med et hegn, katten ikke kan forcere eller bygge en løbegård af passende størrelse, hvor katten kan udfolde sig uden at genere naboerne.

Men til at starte med kan man sørge for altid at have et stykke friskgravet jord i sin have, som katten kan benytte som toilet. Man kan også strø lidt af dens sædvanlige kattegrus ud i over jordstykket. Eller strø grus et tørt sted f.eks. under en busk. Hvis katten har tilfredsstillende "toiletforhold" i sin egen have, vil risikoen for, at den bliver fristet af naboens bede være meget mindre. Man kan også plante katteurt i bedene for at gøre dem mere tiltrækkende for katten.

Man kan læse mere i folderen Katten og det gode naboskab, ligesom man kan finde inspiration til indhegning og løbegårde.

Del på FacebookVi har internater i Aalborg, Slagelse og Brøndby.

Vælg dit nærmeste internat ved at klikke på den blå prik, der er tættest på, hvor du bor.

Herefter vil du altid kunne se, hvis der er noget nyt fra internatet i denne boks.

13/12EfterlystKøbenhavn ØRød m. hvid
4/12EfterlystKøbenhavn ØSort
25/11EfterlystFrederiksbergRød m. hvid
23/11FremlystKøbenhavn ØRød
23/11FremlystKøbenhavn ØRød

Flere historierYou Me Shopping

9220 4200 2605